REGULAMIN AKADEMII MAGII BAUXBATONS
✔ INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 27.05.2020.
3. Grupa została stworzona dla fanów Harry'ego Pottera i będzie utrzymywana w tej tematyce.
4. Nalegamy o niekopiowanie rzeczy z grupy, obowiązują prawa autorskie.
5. Przenoszenie dram z innych grup jest zakazane.
6. Wynoszenie czegokolwiek z grupy nie jest tolerowane. 
✔DYREKCJA:
1. Zajmuje się rozwojem grupy.
2. Może dodawać i odejmować nieokreśloną liczbę punktów. 
3. Dokonuje wyboru pozostałej części administracji. 
4. Ma prawo anulować wszelkie rozdane punkty oraz dodane rzeczy na grupie. 
✔OPIEKUNOWIE I PREFEKCI:
1. Jest ich nieograniczona ilość.
2. Otrzymują uprawnienia moderatora grupy i są dodawani na serwer administracji.
3. Są odpowiedzialni od początku do końca za organizowane przez siebie zabawy. Wlicza się w to także punktacja ogólna i indywidualna, która musi zostać przeliczona maksymalnie do ośmiu godzin po zakończeniu quizu badź zabawy. 
4. Są zobowiązani do przeprowadzenia minimum czterech zabaw w tygodniu.
5. Mają możliwość odjęcia 30 punktów w czasie trwania ich quizu.
✔RANKING OGÓLNY:
Każdy zdobyty na naszej grupie punkt zostaje wliczony do klasyfikacji ogólnej Pucharu Domów. Punkty mogą być odejmowane całemu domowi. 
✔REGULAMIN CZATÓW:
1. Czaty mają na celu integrację członków grupy. 
2. Nowe osoby do czatu dodaje opiekun bądź dyrekcja, ewentualnie prefekt. 
3. Tylko opiekun i dyrekcja mają przywilej usuwania członków. 
4. W pokojach wspólnych należy przejawiać wysoką kulturę osobistą. 
5. Obowiązuje zakaz wynoszenia rzeczy z grupy oraz czatów. 
6. Nie przenosimy do naszej Akademii dram i problemów z innych grup.